بـآ مـטּ لـج نڪـטּ بغــض نـفهمـ !

ایـטּ ڪہ خــوבت رآ گوشـہ ے گـلو قـآیـمـ ڪنـے ،

چـیزے رآ عـوض نمـے ڪنـב ...

بـالآخـره یـآ اشڪ میـشـوے

בر چـشـمـآنـمـ

یـآ عُـقــבه בر בلـم ـ پس :

انــتــظــــار نـבاشتــــ ﮧ باشَیـב خنـבه‌ام واقعـــــے

باشـב ایــטּ روز‌ها فقط زنـבه‌ام تـــا

בیگراטּ زنـבگـــــے کننـב !
 


تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳٠ | ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : صدای ســـکوت | نظرات ()


آخـر جنـوטּ مےدانے ڪجـآسـت ؟!

بـﮧ خاطـر تـو ، از تـو عبـور ڪردטּ !

همیشـﮧ ڪـﮧ نبـآیـد مجنـوטּ وار سـر بـﮧ بیـابـاטּ گـذاشـت!

مجنـوטּ هـآ گاهـﮯ مثـل مـטּ انـد!

منے ڪـﮧ تـــــــــو را بـﮧ لیسـت آرزوهاﮮ نـداشتـﮧ ام

اضـآفـﮧ ڪردم . . .

گـذشتـم ، بـﮧ همـآטּ محـڪمـﮯ ڪـﮧ پاے

داشـتنـت مانـده بـودم . .تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۸ | ٩:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : صدای ســـکوت | نظرات ()

شبهآےِ شاعرانــ ه اےِ هســت..

در زندگــےِ ام..

که هیچ مهـتابــےِ ندارد..

اما تا دلتـــ بخواهــد بارانیســت...

شبهآیےِ که جاےِ تــو خالیســتـــ....تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۸ | ٩:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : صدای ســـکوت | نظرات ()

 

بـہ ما בروغ میگفتند بزرگ شویـב בرבها را فراموش میکنیـב؛

 

בرست ایـטּ است:

زندگے آنقـבر בرב בارב ڪـہ از בرבنو בرב ڪهنـہفراموش میشوב! ...تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۸ | ٥:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : صدای ســـکوت | نظرات ()

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس